منابع آزمون دکتری

به سایت منابع آزمون دکتری تخصصی Ph.D خوش آمدید.

 1. منابع آزمون دکتری تخصصی Ph.D فنی و مهندسی 1395 - 1396
  1. منابع آزمون دکترای نیمه متمرکز گروه آزمایشی فنی و مهندسی و جزوات دکترای تخصصی 95-96

   -:

   جزوات دکتری,نمونه سوالات دکتری,آزمون:

  2. منابع کنکور دکتری تخصصی Ph.D رشته های فنی و مهندسی 95 | Engineering and Technology

   -:

   
 2. منابع آزمون دکتری تخصصی PhD زبان 95 | Language test
  1. منابع آزمون دکترای آزمایشی زبان و جزوات و کتب دکترای تخصصی زبان 95

   -:

   جزوات دکتری,نمونه سوالات دکتری,آزمون:

   -
   
 3. منابع آزمون دکتری تخصصی PhD علوم پزشکی 95 | medical test Medical Sciences tests
   
 4. منابع آزمون دکتری تخصصی PhD تربیت بدنی 95 - 96
  1. منابع آزمون دکتری تخصصی Ph.D تربیت بدنی 1395 - 1396

   -:

   
 5. منابع آزمون دکتری تخصصی Ph.D هنر 1395 - 1396
  1. منابع آزمون دکتری تخصصی Ph.D هنر 1395 - 1396

   -:

  2. منابع آزمون دکتری تخصصی PhD هنر 95 - 96 | Arts

   -:

   
 6. منابع آزمون دکتری تخصصی Ph.D دامپزشکی 1395 - 1396
  1. منابع آزمون دکتری دامپزشکی کد 2701 | عناوین دروس امتحانی : الف) زبان انگلیسی ب) استعداد تحصیلی ج) دروس: ۱- بیوشیمی (۱و۲) ۲- فیزیولوژی (۱و۲) ۳- آسیب ‌شناسی عمومی

   -:

  2. منابع آزمون دکتری تخصصی Ph.D دامپزشکی 95-96 | Veterinary Medicine

   -:

   
 7. منابع آزمون دکتری تخصصی Ph.D علوم پایه 95
  1. منابع آزمون دکتری تخصصی Ph.D علوم پایه 95- 96 | Basic Science

   -:

   
 8. منابع آزمون دکتری تخصصی PhD علوم انسانی 95
  1. جزوات و منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز گروه علوم انسانی کلیه رشته ها 95

   -:

   جزوات دکتری,نمونه سوالات دکتری,آزمون:

   -
  2. منابع آزمون دکتری تخصصی Ph.D علوم انسانی 95 - 96 | Humanities Human Sciences

   -:

   جزوات دکتری,نمونه سوالات دکتری,آزمون:

   
 9. منابع آزمون دکتری تخصصی PhD کشاورزی و منابع طبیعی 1395 - 1396
  1. جزوات و منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز گروه کشاورزی کلیه رشته ها 1395 - 1396

   -:

  2. منابع آزمون دکتری تخصصی PhD کشاورزی و منابع طبیعی 1395 - 1396 | Agriculture and Natural Resources

   -: