منابع آزمون دکتری تخصصی Ph.D دامپزشکی 95-96 | Veterinary Medicine

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد دامپزشکی 95-96

 1. بهترین منابع دکتری فارماکولوژی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 2. بهترین منابع دکتری پاتولوژی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری پاتولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 3. بهترین منابع دکتری بهداشت مواد غذایی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 4. بهترین منابع دکتری میکروبیولوژی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری میکروبیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 5. بهترین منابع دکتری انگل شناسی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 6. بهترین منابع دکتری قارچ شناسی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری قارچ شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 7. بهترین منابع دکتری کینیکال پاتولوژی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری کینیکال پاتولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 8. بهترین منابع دکتری رادیولوژی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 9. بهترین منابع دکتری جراحی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری جراحی دامپزشکی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 10. بهترین منابع دکتری مامایی و بیماریهای تولید مثل از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری مامایی و بیماریهای تولید مثل دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 11. بهترین منابع دکتری فیزیولوژی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری فیزیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 12. بهترین منابع دکتری بیماریهای داخلی دام های بزرگ از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری بیماریهای داخلی دام های بزرگ دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 13. بهترین منابع دکتری بیماری های داخلی دامهای کوچک از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری بیماری های داخلی دامهای کوچک دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 14. بهترین منابع دکتری آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 15. بهترین منابع دکتری بهداشت و بیماریهای طیور از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری بهداشت و بیماریهای طیور دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 16. بهترین منابع دکتری بهداشت آبزیان از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری بهداشت آبزیان دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 
عنوان

منابع دکتری تمامی رشته موجود است. برای سفارش و خرید ، از طریق تماس تلفنی اقدام نمایید.


 
 
 

شماره کارت ها ( جهت پرداخت هزینه بسته ها از طریق عابر بانک یا اینترنتی )

شماره های تماس ( برای دریافت قیمت بسته های دکتری تخصصی Ph.D )

برای دریافت قیمت جزوات و منابع تماس بگیرید